Sponsoring

Sponsoring

Tierra får stora mängder förfrågningar om sponsring och samarbeten. Även om det är väldigt roligt och smickrande så måste vi av naturliga skäl i de flesta fall tacka nej. Varje år dyker det dock upp ett antal spännande projekt eller personer där Tierra går in som partner. Kanske är det du eller ditt projekt?
Om du planerar ett spännande och inspirerande äventyr eller av annan anledning tror att Tierra kan vara rätt samarbetspartner ska du fylla i en sponsoransökan. Försök vara så specifik som möjligt i din ansökan. Det gör det lättare för oss att bedöma din ansökan och ökar dina chanser att bli vald. Var tredje månad gör vi en genomgång av de ansökningar som vi fått in. På grund av det stora antalet ansökningar som vi får in kan vi tyvärr inte svara skriftligen till alla. Vi läser dock alla ansökningar och kontaktar de vi vill gå vidare med.

Det här vill vi veta:

DITT PROJEKT/ÄVENTYR

Beskriv ditt projekt eller äventyr, tidsplan, deltagare etc. Ange även vad du tidigare har åstadkommit.

DOKUMENTATION

Hur kommer du att dokumentera ditt projekt? Bifoga bilder eller annan dokumentation för att visa dina erfarenheter.

PUBLICITET

Hur kommer du att kommunicera ditt projekt? Tidningsartiklar, Blogg, Twitter, Facebook etc, dvs hur kommer du och varumärket Tierra att exponeras? Kom ihåg, vi får in massor av förfrågningar där vi erbjuds synas på Facebooksida och blogg,för att det ska vara intressant krävs ett stort antal följare för att det ska vara riktigt intressant.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Specificera hur du tänkt dig samarbetet. Vilka produkter önskar du från oss? Annat?

Skicka din ansökan till:
Tierra Products AB
Sponsring
Hemvärnsgatan 15
171 54 Solna
eller maila till sponsorship@tierra.se