Vår materialfilosofi

Varumärket är byggt på funktionalitet och hållbarhet

By TIERRA

Ända sedan Tierra grundades för över 30 år sedan har syftet varit att göra kläder som skyddar dig från väder och vind, inte bara i bergsmiljöer utan i alla aspekter av utomhuslivet. Därför har material alltid varit extremt viktigt för oss, vårt varumärke bygger på funktionalitet och slitstyrka. Med åren har vi adderat en aspekt av vad som är viktigt att titta på när vi väljer material, från att ha innefattat funktionalitet och slitstyrka till att även inkludera hållbarhet. Vi har alltid varit sugna på att testa nya material, och det här arvet har lett oss till det du sett från oss de senaste åren; bio-baserad syntet, innovativ stickning och hampa för att nämna några material.

"Det här arvet har lett oss till det du sett från oss de senaste åren; bio-baserad syntet, innovativ stickning och hampa"

Kvalitet och ansvar

Det ställs stora krav på utrustning i den extrema miljö, berg medför och konsekvenserna av en jacka som inte håller en torr eller en tröja som inte kan värma en kan leda till livshotande situationer. Därför är alla detaljer som återfinns i Tierras plagg noga genomarbetade och har en specifik funktion. Plaggens funktionalitet återspeglas i de professionella användare som valt att använda Tierras plagg, som Haverikommissionen, Åre lavincenter och Alpina Fjällräddningen.

I Tierras ögon handlar utvecklingen av ett bra plagg inte bara om kvalitet, funktion och slitstyrka. Det är viktigt lika viktigt att varken tillverkning, användning eller sluthantering orsakar onödiga miljö- eller hälsomässiga risker. Därför är vi mycket noggranna vid valet av material och tänker efter, både en och två gånger innan vi väljer att tillsätta kemikalier i någon av våra produkter. Tierra strävar ständigt efter att välja det miljömässigt hållbaraste alternativet i alla situationer, även när det medför en högre kostnad. Detta leder till att vi ofta använder oss av material med någon miljömärkning, till exempel Oeko-tex och Bluesign, utan att specifikt märka upp våra produkter med information om det, detta eftersom vi ser det som självklart.

Som en del av Fenix Outdoor-koncernen är vi även medlemmar i FLA – Fair Labour Association. FLA är en intresseorganisation som omfattar både företag, ideella organisationer, universitet och myndigheter och som arbetar för att förbättra arbetsförhållanden hos underleverantörer världen över. FLA gör inte bara oberoende granskningar och utvärderingar av företag och produktionsförhållanden, utan erbjuder också support och utbildning för att förbättra villkoren och göra konkreta, positiva insatser för social utveckling.

Mer om vårt och Fenix Outdoor-koncernens hållbarhetsarbete kan du läsa om i The Fenix Way.

Samarbete för miljön

Sedan 2013 är Tierra med i SAC – Sustainable Apparel Coalition. SAC är en branschöverskridande grupp som strävar efter att minska miljöeffekterna av kläd- och skotillverkning över hela världen. Genom att dela erfarenheter med andra framåtsträvande företag strävar vi efter kontinuerlig förbättring.

SAC:s fokus är Higg Index – ett bedömningsverktyg som standardiserar måtten av miljöpåverkan och social påverkan hos kläder och skor genom hela produktens livscykel och genom värdekedjan.

Tierra är även medlemmar i SFA – Sustainable Fashion Academy som verkar för en långsiktigt hållbar textilbransch. SFA anordnar kurser och seminarier med syfte att öka och dela kunskap för att textilföretagens verksamhet ska kunna bli mer hållbar.