1. Information avseende inhämtande av personuppgifter

(1) Information som ges i detta dokument avser insamlandet av personuppgifter i samband med användandet av denna hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig i enlighet med definitionen i artikel 4 punkten 7 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) är Tierra Products AB, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige, info@tierra.se nedan kallat ”Bolaget”.

(3) När du kontaktar oss genom e-post sparar vi de personuppgifter som du ger oss (e-postadress, namn och telefonnummer om du angivit detta). Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna besvara dina frågor. När vi inte längre behöver personuppgifter kommer vi att ta bort eller begränsa hanteringen av personuppgifterna för det fall att vi måste behålla uppgifterna på grund av krav uppställda i lag.

(4) Om vi använder externa tjänsteleverantörer för att tillse att hemsidan fungerar som den ska eller om vi vill använda dina personuppgifter för reklam kommer vi att informera dig om detta och om hur lång tid som uppgifterna sparas.

2. Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:

– Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
– Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
– Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
– Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter
– Rätt till dataportabilitet

(2) Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina personuppgifter.

3. Inhämtande av personuppgifter när du besöker vår webbsida

(1) Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

– IP adress
– Datum och tid för förfrågan
– Tidsskillnad från GMT
– Innehåll i förfrågan (särskild sida)
– Tillgångsstatus/http-statuskod
– Mängden data som överförs vid varje tillfälle
– Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
– Webbläsare
– Operativsystem och gränssnitt
– Språk och version av webbläsarprogram

(2) Utöver de uppgifter som anges ovan sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.

(3) Användning av cookies & pixlar:

a) Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik, för reklamändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid som cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Flash cookies som används på hemsidan sparas inte av din webbläsare men av ditt Flash plug-in. Vi använder oss också av HTML5 objektlagring vilket sparas lokalt på din enhet. Objekten används för att spara nödvändig data oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att vi ska behandla Flash cookies måste du installera ett tillägg t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobes Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användandet av HTML5 objektlagring genom att ändra inställningarna på din webbläsare till hemligt läge. Vi rekommenderar även att du på regelbunden basis tar bort cookies och rensar din webbläsarhistorik.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder flera tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredje-parts-cookies”). Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla målinriktad reklam baserad på dina intressen, tidigare köp samt besök på webbplatsen. Vi använder även dessa tjänster för att bättre kunna utvärdera reklamkampanjer samt få besök- och köpstatistik på vår webbplats. Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies eller pixlar.

Information från dessa tredje-parts-cookies och pixlar kan även komma att delas med andra bolag inom Fenix Outdoor-koncernen i analys- och statistiksyfte men kan även användas för att visa reklam från andra bolag inom Fenix Outdoor-koncernen som vi tror kan vara relevant för dig. För mer information om vilka bolag som ingår i koncernen läs mer på www.fenixoutdoor.se

b) Ditt samtycke:

Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

c) Kan jag återkalla mitt samtycke?

Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

4. Andra funktioner och erbjudanden på vår hemsida

(1) Utöver det rent informella användandet av vår hemsida erbjuder vi även ett flertal olika tjänster som du kan använda om du så önskar. För att använda dessa tjänster måste du generellt sätt lämna personuppgifter till oss som vi sedan använder för att tillhandahålla tjänsten. Vid tillhandahållandet av tjänsten gäller de principer för personuppgiftshantering som vi ovan upplyst om.

(2) Vi kan komma att använda oss av externa tjänsteleverantörer för att hantera dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna har blivit valda med omsorg och är bundna av våra instruktioner för hanteringen av dina personuppgifter. Vi övervakar deras hantering av personuppgifter på regelbunden basis.

(3) Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till tredje part i samband med särskilda erbjudanden, lotterier, kontraktsavslut eller liknande tjänster tillsammans med samarbetspartners. Du kan få mer information om detta i erbjudandet eller i samband med att du lämnar dina personuppgifter.

(4) Om vår tjänsteleverantör eller samarbetspartner bedriver sin verksamhet i ett land utanför EU/EES området kommer vi informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

5. Nyhetsbrev

(1) Lämnar du ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet informerar vi dig om våra aktuella erbjudanden om våra produkter och tjänster.

(2) Vid registrering av vårt nyhetsbrev använder vi av oss av så kallad dubbel inloggningsprocess. Denna process innebär att efter att du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka ett e-post till den e-postadress du angav när du bekräftade att du ville få vårt nyhetsbrev. Om du inte bekräftar din registrering kommer Du inte få vårt nyhetsbrev och vi kommer inte spara Din e‑postadress. Utöver detta sparar vi den IP-adress som du använde vid registrering och bekräftelse av nyhetsbrevet. Syftet med behandlingen är att bekräfta din registrering och, om nödvändigt, utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Den enda obligatoriska uppgiften du lämnar för att erhålla nyhetsbrevet är din e-postadress. Efter att du har bekräftat din registrering sparar vi din e-postadress för att kunna skicka dig nyhetsbrev. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6 (1) punkten a GDPR.

(4) Du kan återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrev och även säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet när som helst. Du kan återkalla samtycket genom att klicka på länken som anges i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.

(5) Vänligen notera att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För att kunna göra denna utvärdering innehåller nyhetsbreven så kallade web beacons eller spårningspixlar som visar en 1×1 pixel bild och som sparas på vår hemsida. För att fullgöra utvärderingen länkar vi de filer som anges i § 3 och web beacon till din e-postadress och ett individuellt id. Länkar i detta nyhetsbrev innehåller också detta id.Genom att använda de uppgifter vi får skapar vi en användarprofil för att anpassa nyhetsbreven utifrån dina intressen. För att kunna göra det, sparar vi information om när du läser vårt nyhetsbrev och på vilka länkar du klickar när du är i nyhetsbrevet. Av detta drar vi vissa slutsatser om dina intressen och sammankopplar dessa slutsatser med din användning av hemsidan.
Du kan återkalla spårningen när som helst genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev eller genom att informera oss på annat sätt. Informationen sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter att du loggat ut från ditt användarkonto sparar vi endast, helt anonymt, uppgifter för statistiska syften. Spårningen är inte möjlig att göra om du ställer in att din webbläsare/e-postläsare inte ska visa bilder som standard. För det fall att du har du den inställningen kommer nyhetsbrevet inte att kunna visas helt och hållet och det är möjligt att du inte kan använda alla funktioner i nyhetsbrevet. Om du väljer att visa bilderna manuellt, påbörjas spårning på sätt som angivits ovan.

6. Återkallelse av samtycke av vår hantering av personuppgifter

(1) Om du har samtyckt till vår hantering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse får då påverkar för huruvida vi får behandla dina personuppgifter.

(2) Om vi grundar vår hantering på ett annat berättigat intresse kan du återkalla ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter. Så är fallet om hanteringen av dina personuppgifter inte är nödvändigt för genomförandet av vårt kontrakt med dig vilket alltid är angivet av oss i efterföljande beskrivningar av funktioner. När du använder dig av rätten att återkalla ditt samtycke kan vi komma att fråga dig om anledningen till varför du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter. För det fall att det är fråga om en riktig återkallelse kommer vi att se över situationen och antingen upphöra eller begränsa vår behandling av personuppgifter eller förklara våra skäl för att fortsatt behandla dina personuppgifter.

(3) Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter för annonsering och analys när helst du vill. Du kan informera oss om din återkallelse genom att kontakta oss genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.

7. Analys av hemsidan

(1) Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. På Bolagets vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för Bolagets räkning.

(2) IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med andra uppgifter från Google.

(3) Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

(5) Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning: http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

(6) Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id. Du kan deaktivera denna spårning genom att klicka på länken Google tracking Opt-out som finns längst ner på hemsidan.

(7) Vi använder även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie, för närvarande:

– Doubleclick by Google
– Adform
– Google Adwords
– Facebook
– Google analytics